Kurser - Samarbejde & kommunikation
Tilbage til kursusoversigt

 

 

                     Kursus navn                                                      Kursus dage

 

                      Samarbejde i grupper i virksomheden                    2 dage                       

Deltageren bliver i stand til at sikre sammenhængen imellem gruppen og virksomhedens mål samt aktivt at deltage i minimeringen af de processer der hindre samarbejde.

 

Kommunikation og konflikthåndtering                     3 dage

 Deltageren lærer at skelne mellem professionel serviceorienteret adfærd og
 mellem konfliktfremmende og dæmpende adfærd og kan anvende dette
 
gennem personlige fremtræden og adfærd i forbindelse med serviceydelser.  
 en
dvidere lærer deltageren at anvende enkle teknikker til håndtering af konflikter med
 baggrund i forståelse af menneskers psykologiske spil og forskellige roller,
 herunder egne roller og adfærd i forhold til kolleger, ledelse samt brugere, som
 fx kunder, patienter, beboere m.v. Deltageren lærer også at udvise forståelse
 for krisereaktioner. Endelig lærer deltageren at anvende samtaleteknik og udvise 
 
forståelse for andres liv- og arbejdssituationer på en respektfuld måde og
 håndtere aggressive episoder på en hensigtsmæssig serviceorienteret og
 mindre konfrontativ måde.


Etablering af selvstyrende grupper                          2 dage

Efter gennemført uddannelse kan deltageren på et grundlæggende niveau medvirke til at etablere og organisere selvstyrende grupper ud fra virksomhedens mål og rammer, herunder definere gruppens grænseflader til organisationen og udarbejde regelsæt for en selvstyrende gruppe. Desuden kan deltageren i samarbejde med andre beskrive en selvstyrende gruppes handlingsplan omhandlende mål og midler for en selvstyrende gruppes udvikling.

 

Teambuilding for selvstyrende grupper                   2 dage

 På baggrund af viden om de mekanismer, der skaber en højtydende gruppe med
 stærke indbyrdes relationer, kan deltageren definere forbedringsområder i en gruppe 
 og derved øge kompetencen til at løse opgaver og nå mål. Til fremme af 
 teamudviklingsprocessen kan deltageren anvende en lærings- og teamrollemodel 
 samt foretage procesanalyse og efterfølgende iværksætte de støtteaktiviteter, som et 
 team har brug for

 

Kommunikation i teams                                            3 dage

Efter gennemført uddannelse kan deltageren medvirke til at forbedre kommunikationen i virksomheden og i dens teams, herunder isolere og løse kommunikationsproblemer og omsætte væsentlige informationer til beslutning og handling. uvæsentlige. Med henblik på at kunne formulere klare krav til meddelelser imellem medarbejdergrupper i virksomhedens organisation, lærer deltageren at beskrive informationsstrømme i virksomheden.

 

Brug af PC på arbejdspladsen                                3 dage

  Deltageren lærer her, hvordan man i det daglige anvender en pc koblet på 
  virksomhedens netværk, og kan i den forbindelse anvende et styresystem, anvende
  mus og tastatur, logge på netværket, lagre og hente data fra henholdsvis lokale- som
  fra netværksdrev, samt anvende et installeret antivirusprogram

                      

 

Tilmelding til kursus kontakt Rubin Consult ApS her : Helle@rubinconsult.dk