Kurser - Rengøring
Tilbage til kursusoversigt

 

 

                      Kursus navn                                                      Kursus dage

                      Service & synlig rengøring                                        2 dage                     

Lær om god kommunikation & personlig fremtræden
så service & rengøring bliver en positiv oplevelse for kunden.

 

Mentoruddannelse for erfarne medarbejdere          5 dage

  Deltagerne kan på baggrund af viden om mentorens jobfunktion, herunder 
  muligheder og begrænsninger, hjælpe nyansatte ind i job og arbejdsfællesskab.
  Dette sker ud fra en viden om aktiv lytning, samarbejde og konfliktløsning samt
  konstruktivt feedback. Desuden kan deltagerne anvende viden om menneskers
  forskelligheder fx sociale, kulturelle og etniske, der kan have indflydelse på
  arbejdsmiljøetOliebehandlede gulve
                                                 2 dage

  Efter endt uddannelse kan du tilrettelægge og udføre oliebehandling af gulve,
  samt retablere og vedligeholde disse gulve                      Rengøringshygiejne                                                    1 dag                       

Lær hvordan du nedbringer antallet af mikroorganismer i miljøet, ved at udføre rengøringen på en hygiejnisk korrekt måde.

 

                      Arbejdsteknik ved rengøringsarbejdet                      2 dage                     

På dette kursus lærer du at bruge de rigtige & mest hensigtsmæssige arbejdsstillinger så unødvendig belastningsledelser undgås.

 

                      Personlig planlægning & rengøringsplaner               2 dage                     

Deltageren lærer at foretage personlig planlægning af eget område i forhold til kundens ønsker og den givne tid, der gennemgås forskellige planlægningssystemer.

 

                      Måling & vurdering af rengøringskvalitet                   3 dage                    

                      Deltagerne lærer at anvende og arbejde ud fra
                      kvalitetsstyringssystemet Insta 800.

 

                      Rengøringsmidler & overflader                                  3 dage                    

Deltageren lære at bruge egnede midler til fjernelse af forskellige snavstyper, genkendelse og behandling af forskellige overflader, samt vurdering og pleje af forskellige gulv typer (specielt linoleum).

 

                     Hospitals- og institutionshygiejne                               3 dage                    

Kursisten lære at udføre rengøringsarbejdet og serviceopgaver på en hygiejnisk korrekt måde. DS 2451-10 Styring af infektionshygiejnen i sundhedssektoren, bruges i undervisningen.

 

                      Rengøring med microfiber                                          1 dag                       

Deltagerne bliver i stand til at anvende microfiber ergonomisk
og metodisk korrekt, samt udnytte de fordele som microfiber har.

 

                      Periode- og grundrengøring                                        3 dage                   

Deltageren kan efter endt kursus planlægge og udfører periodisk- og grundrengørings opgaver på en hensigtsmæssig & sikkerhedsmæssig måde.

 

                     Sikkerhed & førstehjælp ved rengøringsarbejde       4 dage                   

På dette kursus lære deltagerne at udføre rengøringsarbejdet på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde samt udøve livreddende førstehjælp.

 

                     Redskaber & maskiner til rengøringsarbejdet            2 dage                   

Deltagerne lære at anvende redskaber, vogne og maskiner på en hensigtsmæssig, sikkerhedsmæssig & ergonomisk korrekt måde,
smat vurdere hvilke maskiner der er bedst egnede til de forskellige
opgaver.

 

                      Polishbehandlede gulve                                                 2 dage                   

Kursisten lære på dette kursus at planlægge og udføre
polishbehandling, samt reetablering og vedligeholdelse af gulvene.

 

                      Daglig erhvervsrengøring                                              10 dage                

                             Et grundkursus der gør deltagerne i stand til at udføre korrekt
                      & rationelt rengøring – med hensyn til miljø, egnede metoder, midler &
                      arbejdsbevægelser.

 

 

Tilmelding til kursus kontakt Rubin Consult ApS her : Helle@rubinconsult.dk